Richard Honner – Osobný Tréner, Bratislava

Richard Honner

Skúsený osobný tréner v Bratislave pre atletiku a kondičnú prípravu aktívnych športovcov.

TRÉNUJ SO MNOU

Atletická príprava

Špeciálny nácvik techniky atletických disciplín ako nadstavba športovej prípravy. Atletická príprava je vhodná pre vrcholových atlétov a športovcov.

Športová príprava

Rozvoj jednotlivých pohybových schopností a rýchlostno-silových koordinačných parametrov pre potreby výkonnostného a vrcholového športu.

Kondičná príprava

Rozvoj pohybových schopností a všeobecnej kondície bez zamerania sa na konkrétnu športovú činnosť. Vhodné pre amatérskych športovcov.

O mne

Atletike sa venujem od štrnástich rokov na amatérskej aj profesionálnej, pretekárskej úrovni. Za tento čas som získal veľa skúseností z vlastnej dlhoročnej prípravy a prípravy zverencov ako osobný tréner v oblasti atletiky, hokeja, kulturistiky a kondičných športov.

Znalosti v oblasti športovej prípravy

 • Certifikovaný tréner atletiky I. kvalifikačného stupňa (SAZ)
 • Osobný tréner detskej atletiky (IAAF)
 • Certifikovaný tréner kulturistiky (Inform)

Športová kariéra

 • Viacnásobný medailista z Majstrovstiev SR v atletike
 • Viacboj a hod oštepom
 • Senior a veterán v hode oštepom

Klubová príslušnosť

 • Atletický oddiel Slávia STU Bratislava
 • Atletický klub ZŤS Martin
 • Moravská Slávia Brno

Rokov skúseností

Medailí v atletike

Spokojných zverencov

Nárast výkonu

Tréning

Tréningové jednotky sa skladajú z funkčných celkov zameraných na rýchlosť a výbušnosť, koordináciu a silu. Sú poskladané z tréningových prostriedkov, ktoré vykonávajú najmä šprintéri, vrhači a skokani.

 • Bežecká abeceda (šprinty, štarty)
 • Odrazové cvičenia (rôzna škála)
 • Odhody medicinbalom
 • Všeobecné vrhačské odhody (guľa, kettlebelly rôznych váh)
 • Cvičenie s odporom (Aquahit, olympijská činka, expander a pod.)
 • Cvičenie s vlastnou váhou (gymnastické a stabilizačné cvičenia)

Tréningy sú vedené v súlade s princípmi postupnosti, primeranosti a charakteru predchádzajúceho zaťaženia, jeho časového odstupu a potrebnej frekvencii.

Progres

Základom pre rozvoj a merateľnosť progresu v príprave je sledovanie motorických parametrov a ich testov, ktoré majú najväčší význam pre dané športové odvetvie. Sledujeme a porovnávame výkon na začiatku tréningového procesu, počas a po ukončení tréningového obdobia. Priebežne monitorujeme efektivitu tréningu voči vynaloženému času a úsiliu.

Metodika a proces

Tréningový proces v našom športe je z veľkej časti nedostatočný, väčšinou neprimerane zameraný na vytrvalosť. Veľa času sa zbytočne venujeme najmä aeróbnej alebo anaeróbno-aeróbnej vytrvalosti. Pritom aeróbne schopnosti nie sú kľúčovým faktorom herného výkonu v zápase a hlavným efektom tréningu v kolektívnych športoch.

Vo výskumoch športovej metodiky je už dlhšie známe, že jedným z hlavných, rozhodujúcich faktorov pre výkon športovca v kolektívnom či individuálnom športe sú tzv. anaeróbne alaktátové schopnosti, t.j. maximálny výkon podaný v zlomkovom a krátkom čase.

Medzi tieto schopnosti patrí:

 • rýchlosť (maximálna, frekvenčná, reakčná, akceleračná)
 • sila (výbušná, explozívna, maximálna)
 • koordinácia
 • flexibilita (ohybnosť a pružnosť)

V metodikách prípravy pre kolektívne športy sa pre tieto schopnosti používa výraz agilita, t.j. schopnosť športovca intenzívne a efektívne meniť smer pohybu tela alebo jeho častí v nadväznosti na nasledujúcu hernú alebo pohybovú činnosť. Preto kladiem dôraz na anaeróbne alaktátové schopnosti.

Komu dokážem pomôcť

Z hľadiska športovej výkonnosti sú moje tréningy vhodné pre vrcholový a výkonnostný šport a ako športová príprava detí a mládeže. Taktiež sú vhodné pre aktívnu športovú verejnosť v rámci zlepšovania svojich kondičných schopností s cieľom zvyšovať výkonnosť vo svojom obľúbenom športe.

Moje služby sú ideálne pre tieto skupiny športovcov:

 • Výkonnostní a vrcholoví športovci (seniori aj juniori)
 • Talentované deti a mládež
 • Amatérski športovci

Čo sa konkrétnych typov športu týka, dokážem nastaviť tréningové jednotky pre:

 • kolektívne športy (hokej, futbal, hádzaná, basketbal atď.)
 • individuálne športy (atletika, gymnastika,plávanie, tenis atď.)
 • úpolové športy (box, zápasenie, vzpieranie, karate, judo atď.)
 • motorizmus (kondičná príprava jazdcov)

Ako skúsený osobný tréner dokážem pomôcť športovcom na rôznej výkonnostnej úrovni ako aj amatérom, ktorých jediným cieľom je úprava hmotnosti a zlepšenie kondície.

Výhody & benefity

Benefity ako pokrok vo výkonnosti, zlepšenie techniky a nárast kondície dosiahneš len systematickou prácou založenou na metódach overených praxou.

Osobný prístup

Ku každému zverencovi pristupujem individuálne počnúc analýzou aktuálneho stavu a určením ideálneho postupu.

Jasné ciele

S každým zverencom si stanovíme a meriame jasné a reálne ciele, ktoré majú naše tréningy dosiahnuť za konkrétne obdobie.

Reálne výsledky

Pri dodržaní predpísaných tréningových techník, postupov, metodiky a frekvencie tréningov garantujem reálne výsledky.

Dlhoročné skúsenosti

Kondičný tréner s viac než 15-ročnými skúsenosťami s tréningom atlétov, hokejistov, hokejbalistov a laickej verejnosti.

Certifikovaný tréner

Osobný tréner certifikovaný Slovenským atletickým zväzom, IAAF a Inform so zameraním na atletiku a kulturistiku.

Komplexný servis

Fyzický tréning je len jednou stranou mince. Zverencom vypracujem podrobnú stratégiu vrátane stravovacieho plánu a regenerácie.

Trénuj so mnou

Tréning robí majstra. Mám skúsenosti a výsledky na to, aby som Ti dokázal pomôcť na Tvojej ceste za zvýšeným výkonom a športovou kariérou.

VOLAJ TERAZ

Zavolaj mi alebo vyplň kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

Všetky polia sú povinné. Ďakujem.

Meno

Priezvisko

Email

Mobil

Ako to funguje

V prípade záujmu o moje služby ma prosím kontaktuj prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle uvedenom nižšie.

Dohodneme si osobné stretnutie, kde si prejdeme Tvoje potreby, požiadavky a ciele a navrhneme optimálne tréningové riešenie a postup.

Následne pre Teba vypracujem cenovú ponuku, pričom zohľadním či si vrcholový atlét / športovec alebo amatér, ktorý si chce zlepšiť kondičku alebo schudnúť.

Ak sa dohodneme na podmienkach, tak stanovíme časový rozvrh tréningov, vykonáme úvodné testy a pripravíme stravovací a regeneračný plán.

Vzájomná dôvera

Tvoje kontaktné informácie, prípadne osobné údaje týkajúce sa Tvojej kondície sú v bezpečných rukách.

S kým budeš trénovať

Som certifikovaný osobný tréner s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami z rôznych oblastí atletiky a vrcholového športu. Si v dobrých rukách.

Pri návrhu tréningov, stravovacieho plánu, odporúčaných doplnkov stravy a plánu pre potrebnú regeneráciu vychádzam z individuálnych potrieb každého zverenca.

Mojim cieľom sú Tvoje výsledky.

Kontakty

Richard Honner
Osobný tréner
Bratislava

Mobil: +421 (903) 227 136